About.Me

Amela KoluderAmela Koluder kommer opprinnelig fra Mostar, Bosnia-Hercegovina. Hun kom til Norge i 1993 som krigsflyktning. Nå bor hun i Oslo.

Amela er lidenskapelig opptatt av samspillet mellom kunnskap, kreativitet og mangfold.

    - Kreativitet er evne til å skape nye koblinger i hjernen, og anvende kunnskap vi har, på en ny måte.
    - For å kunne løse både store og små utfordringer på jobb og ellers i hverdagen, har vi behov for både kunnskap og kreativitet.
    - Nye perspektiver og annerledes erfaring er en forutsetning for å tenke nytt og skape verdi.

Hennes spesialfelt er:
1. Innovasjonsledelse: designe og lede innovasjonsprosseser inkl. startegiutvikling, forretningsutvikling og spesielt konseptutvikling.
2. Kategoriledelse: strategisk/taktisk kategori- og merkevarebyging med resultatansvar: porteføljeutvikling, lønnsomhet, vekst, markedsføring, osv.
3. Samfunnsansvar, kreative prosesser og mentoring: styre- og prosjektarbeid spesielt med mangfold, kultur og ungdom.

«Amela har godt kommersiell blikk og evne til å fokusere overordnet helhetlig og langsiktig. Hun har gründerteft, er handlekraftig, og er alltid ute etter forbedring, samt å få til de beste løsningene. Amela er dyktig å få folk med seg ved å skape engasjement og lede trygt gjennom prosesser.»
- Hege Homlong, Innovasjonsdirektør i TINE

Jobb:
- Innovasjosleder i TINE
- Nestleder i Styre Lillehammer Museum Stiftelse
- eget firma - Spire som driver med foredrag, kreative workshps og mentoring

Utdanning:
Siviløkonom og Master in International Management ved NHH, Bergen og ESADE, Barcelona.

Tidligere erfaringer:
- Merkevaresjef i L´Oréal
- Nordisk Produktgruppesjef i Jordan
- Global Kategorisjef i Stokke

Spesialitet: strategisk kategori- og merkevarebygging, og innovasjonsledelse.

Frivillig arbeid:
- styreleder i Top 10 nettverk
- tidligere styremedlem av bosnisk kulturforenning "Preporod"
- nestleder 20 års markering "den bosniske historien - fra krig til integrering"

Tel

(+47) 48 12 17 74