KONKURRANSEKRAFT

Kunnskap + Kreativitet + Mangfold = Verdiskapning

Innovasjon kan defineres som en evne til å skape verdi, noe alle bedrifter har. Fremtidens konkurransekraft ligger i å utvikle innovasjon fra å være en evne til å bli en ferdighet.

Hva må til?

KUNNSKAP

Vi kommer oss absolutt ingen vei uten kunnskap. Kunnskap skal være relevant, mangfoldig og fra ulike kilder. Forskjellige typer kunnskap gir dypere forståelse, mens noe annerledes kunnskap fungerer som en slags hemmelig ingrediens.

Heldigvis har kunnskap blitt mer tilgjengelig. Vi vet mer og vi har tilgang til mye data og informasjon. «Big Data» er på alles lepper. Hvordan bearbeider vi data? Hvordan skiller vi det relevante fra mindre relevant? Hva er valid data? Data skal analyseres og helst kobles sammen på en ny måte som gir oss bedre forståelse og innsikt.

Det er først når vi har dypere forståelse og kan noe veldig godt, at vi evner å løsrives og tenke helt nytt.

KREATIVITET

Hva er kreativitet for deg?

Jeg liker godt denne definisjon:
Evne til å skape nye koblinger og anvende kunnskap.
Hva gjør oss kreative? Hvordan kommer vi i energimodus som gjør at vi lettere løser oppgaver og utfordringer? Det handler ikke bare om å være kreativ selv. Ofte må vi være i stand til å være kreative sammen med andre for å skape verdi innenfor gitte rammer.

Motsetninger som skaper spenning utløser kreativitet. Når kontrastene møtes blir vi utfordret til å tenke nytt.

MANGFOLD

Mangfold øker kunnskap.
Mangfold trigger kreativitet.
Ulike perspektiver og annerledes erfaringer kan være motsetning i seg selv.
Mangfold sørger for at løsningene er mer robuste for tankene og løsningen blir utfordret underveis.

KONKURRANSEKRAFT:
Kunnskap + Kreativitet + Mangfold = Verdiskapning

Tel

(+47) 48 12 17 74