KREATIV ENERGI blir MAGI

Spire logoKreativitet er evne til å skape nye koblinger i hjernen, og anvende kunnskap vi har, på en ny måte. For å kunne løse både store og små utfordninger på jobb ellers i hverdagen, har vi behov for kunnskap og kreativ energi.

Å skape noe nytt sammen, å få til noe som har verdi for oss, for andre eller for kunder gir glede, motiverer og inspirerer alle involverte. Magien og verdiskapning skjer i spenningen mellom ulike perspektiver, oss mennesker imellom.

Spire vil hjelpe dere, gjennom inspirasjon og veiledning, til å utløse den kreative energien, å bruke kunnskapen deres annerledes og skape ny verdi sammen.

Oppleget skreddersys for hvert oppdrag. Vi starter ved å definere utfordringen og ønsket resultat sammen. Dere vil selv erfare, gjennom konkrete øvelser, kreative atferd og annerledes måter å tenke på, alene eller sammen med andre.

Samarbeidspartnere HK Arkitekter Favne Psykologbistand HM Norge Røde Kors Inmeta

Tel

(+47) 48 12 17 74